Български     English
Добре дошли в Сдружение "Бъдеще"!ИСТОРИЯ

Сдружение “Бъдеще” е учредено през 1997г. като устойчива развитие по проект ”Междукултурно сътрудничество” реализиран от фондация „Отворено Образование” гр.София. Този проект бе финансиран от Демократична Мрежа.

Преди това сдружението е работило от 1994, като група за междукултурно сътрудничество към Младежки образователен център. След обучението на тази група, тя се регистрира като сдружение ”Бъдеще”.

ФИЛОСОФИЯ

Сдружението работи на принципите на отворено общество - всеки гражданин има право да се включи в неговите дейности, да участва във вземането на решения, да дава предложения и да гласува за тях. Сдружение “Бъдеще” е уникално с това, че обединява професии като - лекари, психолози, социални работници, хора с увреждания и др. Също така и различни етноси от ромски, турски, български и ерменски етност.

В управителният съвет са избрани и хора с увреждания. Това, което свързва членовете на сдружението, са човешките ценности – взаимопомощ, честни отношения, любов, смисъл в живота, разум.